Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Textilipari termékek értékesítése a Sain Textil webáruházban

 

1. Adatkezelő

Név: SAIN-KER 2012 Kft. („Adatkezelő”),

Székhely/levelezési cím:2049 Diósd, Szabadság utca 149.

Cégjegyzékszám: 13-09-183236, Adószám: 23990500-2-13

Telefonszám: +36 70 360 3562, Email cím: saintextil@t-online.hu

Tevékenysége:Textilipari áruk értékesítése

 

2. Az adatkezelési tájékoztató tartalma

Adatkezelő a Sain Textil webáruházban („Webáruház”) és a Sain Textil Facebook oldalon („Facebook Oldal”) textilipari anyagok és textilipari kellékek (együttesen „Termékek”) értékesítése során végzett adatkezelési tevékenységeiről jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a személyes adatok kezelésével érintetteket. Az adatkezeléssel érintettek köre: a Webáruházba látogatók, az Adatkezelővel kapcsolatot felvevők, a Webáruházban regisztrálók, a Termék megvásárlására ajánlatot kérők (utóbbi külön „Ajánlatkérő”), a Terméket megrendelők (utóbbi külön: „Megrendelő”), Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan panaszt tevők (együttesen: „Ön” vagy „Érintett”). Az Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

 • - kapcsolattartás;
 • - Webáruházban történő regisztráció kezelése;
 • - ajánlatkérés és ajánlattétel;
 • - Termék értékesítése;
 • - panaszkezelés;
 • - sütik Webáruházban történő alkalmazása.

3. Adatkezelési tevékenységek


3.1. Kapcsolattartás

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő és az Érintett közötti szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az Érintett

·   neve,

·   e-mail címe,

·   telefonszáma,

·   által a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás során előadottak.

Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy ennek hiányában az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 évig.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


3.2. Webáruházban történő regisztráció kezelése

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Az Érintett felhasználói fiókjának létrehozása és kezelése.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az Érintett

·   neve,

·   e-mail címe,

·   telefonszáma,

·   jelszava,

·   megrendeléseinek egyedi azonosítója, dátuma, státusza, összege, egyéb felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok.

Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy ennek hiányában az a felhasználói fiók létrehozásától számított 5 évig.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


3.3. Ajánlatkérés és ajánlattétel

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Ajánlatkérő Webáruházban vagy Facebook Oldalon tett ajánlatkérésnek kezelése, a Termék megrendelése feltételeinek meghatározása az Ajánlatkérő részére.

Az Adatkezelő jogos érdeke:

A megrendelések elősegítése és a Termék értékítésének lehetővé tétele (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Az Ajánlatkérő

·   neve

·   e-mail címe,

·   telefonszáma,

·   ajánlatkérésével érintett Termék adatai (pl. leírása, ára, cikkszáma, összetétele, szélessége, mérete),

·   ajánlatkérésnek részletei (pl.szállítási mód, fizetési mód),

·   ajánlatkérésében szereplő egyéb személyes adatok,

·   jogi személy ajánlatkérő esetén a jogi személy kapcsolattartójának neve és kapcsolattartási adatai.

Termék értékesítésére vonatkozó ajánlattételt követő 5 évig.

Az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.


3.4. Termék értékesítése

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

A Termék megrendeléseinek teljesítése.

A Megrendelővel a Termék megrendelésére kötött szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

A Megrendelő

·   neve,

·   kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma, lakcíme),

·   szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatainak tartalma, előterjesztésének helye és ideje, módja, azonosítószáma,

·   által kiválasztott Termék adatai (pl. leírása, ára, cikkszáma, összetétele, szélessége, kiválasztott mérete),

·   szállítási címét ás a szállítás módjára vonatkozó adatok,

·   fizetési adatai, ideértve annak módját, fizetés tényét és banki átutalás esetén a bankszámlaszámát,

·   jogi személy megrendelő esetén a jogi személy kapcsolattartójának neve és kapcsolattartási adatai.

A Termék megrendelésének teljesítését követő 5 évig.

A Termék értékesítésével kapcsolatos számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek.).

A Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai és könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok.

A számviteli bizonylatok keltétől számított 8 év.


3.5. Panaszkezelés

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő adatkezelési folyamataival kapcsolatos Érintetti panaszok kivizsgálása és kezelése.

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLV. törvény 17/A. §).

Az Érintett

·   neve,

·   lakcíme,

·   a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

·   panasza, annak dokumentumai,

·   panaszára Adatkezelő által adott válasz,

·   panaszának jegyzőkönyvébe foglalt adatok (pl. az Érintett aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a panasz egyedi azonosítószáma),

·   panaszának megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a panasz vagy a panaszról felvett jegyzőkönyv nem tartalmaz.

Az Érintett panaszára adott válasz Érintetti kézhezvételét követő 5 év.

 

 


3.6. Sütik Webáruházban történő alkalmazása

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Elengedhetetlen munkamenet sütik: a Webáruház megfelelő működéséhez szükséges technikai háttér biztosítása.

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: Webáruház használati szokások mérése, javítása.

Elengedhetetlen munkamenet sütik: az Adatkezelő jogos érdeke: A Webáruház zavartalan működése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Elengedhetetlen munkamenet sütik: A Webáruház használatával kapcsolatos azonosító adatok, pl. munkamenet azonosító, Érintett süti beállításival kapcsolatos adatok.

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: A Webáruház használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó információ.

Elengedhetetlen munkamenet sütik: Adatkezelő süti tájékoztatójában megjelölt időpontig

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy Adatkezelő süti tájékoztatójában megjelölt időpontig.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Továbbá Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló adatkezelés tekintetében. A sütik és azok működéséről részletesebben a sütik alkalmazásáról szóló adatkezelési tájékoztatóban olvashat, amely itt érhető el.


4. Adatbiztonság

 • 4.1.   Adatkezelő adatkezelési folyamatainak megvalósítása során megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, a valamint a sérülés, vagy az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást. Adatkezelő valamennyi szükséges technikai és szervezési intézkedést végrehajt az Érintett személyes adataihoz való jogosulatlan személyek hozzáférés megakadályozása, az adatok módosulásának nyomon követhetősége érdekében, és a személyes adatok sérülése, megsemmisülése esetén biztosítja a sérült vagy megsemmisült személyes adatok helyreállítását.
 • 4.2.   Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait papír alapon és elektronikus adatbázisban kezeli. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait papír alapú adatkezelés esetén zárt szekrényben, az elektronikus adatbázist illetően zárt, székhelyén lévő szerveren és jelszóval, tűzfallal és vírusvédelemmel védett rendszerben kezeli és tárolja és biztosítja. Adatkezelő gondoskodik a rendszer folyamatos műszaki ellenőrzéséről és a rendellenességek orvoslásáról. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva. 
 • 4.3.   Adatkezelővel jogviszonyban állókat titoktartási kötelezettség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

5. Adattovábbítás


5.1. Adattovábbítás egyéb önálló adatkezelők részére

Név

Székhely

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Csomagpiac Kft.

2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép.

Telefonszám: +3670 940 9442

Email: info@csomagpiac.hu

Csomagszállítás Budapesten és Pest megyében. Az adatkezelésről további információt itt talál.

Delivery Solutions Zrt.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

Telefonszám: +361 452 0090

Email: info@sameday.hu

Csomagszállítás Budapesten és Pest megyén kívül, Magyarország területén. Az adatkezelésről további információt itt talál.

Sunrise Advisors Kft.

1102 Budapest, Kőrösi Csoma S út 6. B. ép. 2. em. 24. ajtó

Telefonszám: +3630 412 5994

Email: iroda@sunrisead.hu

Könyvelési tevékenység biztosítása a Termék értékesítésével kapcsolatban.

Barion Payment Zrt.

1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Telefonszám: +361 464 7099

Email cím: compliance@barion.com

Fizetési szolgáltatás a Termék vételárának kifizetése során. További információ az adatkezeléséről itt érhető el.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +361 428 5100

Email cím: nav_kozpont@nav.gov.hu, Adatvédelmi tisztviselő email címe: ki.sztf@nav.gov.hu

A NAV a számlázással kapcsolatos, Adatkezelőt terhelő adatszolgáltatási kötelezettség címzettje az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 257/G. § (1) bekezdése és 10. számú melléklete szerint.

CREON HEROES Zrt.

5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

Telefonszám: +3620 222 0011

Email: hello@creon.io

SMTP szerver biztosító, azaz a kimenő levelek kiszolgálója.

Meta Platforms Ireland Ltd.

 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

Facebook közösségi média platform és Messenger üzenetküldő szolgáltatás nyújtása. További információ az elérhetőségről, illetve a Facebook adatkezeléséről itt érhető el.


5.2. Adattovábbítás adatfeldolgozók részére

Név

Székhely

Elérhetőség

Adatfeldolgozási tevékenység

Rackforest Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó

Telefonszám: +36 1 211 0044

Email: info@rackforest.com

Tárhelyszolgáltatás a Webáruház üzemeltetése során.

 

 

 

Elektronikus számlakiállítás a Termék értékesítése során.


5.3. Adattovábbítás harmadik országba

Az Adatkezelő nem kíván személyes adatokat továbbítani az Európai Unión kívülre. Mivel azonban az Adatkezelő alkalmaz Európai Unión kívüli szolgáltatókat, az ő esetükben nem zárható ki, hogy személyes adatok az Európai Unión kívülre kerüljenek továbbításra. Az ilyen adattovábbítások esetén az Adatkezelő a GDPR V. fejezete szerinti garanciák közül a következőket alkalmazza az Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében:

 • - A Meta Platforms Ireland Ltd. általi, Facebook és Messenger üzenetküldő szolgáltatás alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helytől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt tájékozódhat bővebben.

6. Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, másolatkiadási-, hozzáférési-, és tiltakozási jogával és visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.


6.1. Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog

Ön jogosult visszajelzést kérni arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e személyes adatait és hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz: adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; a személyes adatok címzettjei, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén a továbbításra vonatkozó a GDPR 46. cikk szerinti ún. megfelelő garanciákról. az adatkezelés (tervezett) időtartamát; az Érintett adatkezeléshez fűződő jogai, jogorvoslati lehetőségei; az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Adatkezelő az Ön kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön által meghatározott formában (elektronikusan vagy papíron) rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő a kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.


6.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


6.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat,

 • - ha azokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • - Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • - ha a személyes adatokat jogellenesen kezeli;
 • - ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre;
 • - ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • - ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 • - adatkezelési időtartam lejártakor.

Ha a személyes adatot az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb személyeket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

 • - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a személyes adatok korlátozásakor a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve annak tagállama fontos közérdekéből kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • - az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
 • - az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


6.6. Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből eredő kezelése ellen. Ha ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


6.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


6.8. Adatkezelő ügyintézési határideje

Ha a fenti jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordul, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelme beérkezését követően legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme alapján meghozott intézkedésekről. Arról is ezen időtartamon belül kap információt, ha kérelmét az Adatkezelő nem tudja teljesíteni, illetve annak összetettsége, vagy a kérelmek mennyisége miatt több időt igényel a válaszadás. Ekkor a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg.


6.9. Az érintetti joggyakorlással kapcsolatos adatkezelői tevékenység

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítése céljából az ehhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől:

 • - az Érintett belépési azonosító adatait, amelyeket a Webáruházba való regisztrációjához bejelentkezéshez használ; vagy
 • - az Érintett megrendelési azonosítóját és a Termék cikkszámát; vagy
 • - ha az Érintett nem regisztrált a Webáruházba és/vagy nem rendelt Terméket, akkor a nevét, illetve születési helyét, idejét és anyja nevét.

Az Adatkezelő nem őrzi meg és nem teszi nyilvántartási rendszer részévé a fenti, személyazonosság megállapításához szükséges személyes adatokat az Érintetti joggyakorlási kérelmek megválaszolása érdekében, nem másol le ilyen célból hatósági igazolványokat.ott


6.10. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, panaszával forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a saintextil@t-online.hu e-mail címen vagy postai úton a 2049 Diósd, Szabadság utca 149. levelezési címen. Adatkezelő jogsértés esetén mindent megtesz, hogy orvosolja a sérelmét és helyreállítja az adatkezelés jogszerű állapotát. Emellett Ön

 • - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

Webáruház

https://naih.hu/

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám

+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Székhely, levelezési cím

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9.

 • - jogosult bírósághoz fordulni és követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet, amelynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bővebb tájékoztatás itt érhető el.

7. Egyéb rendelkezések

 • 7.1.   Amennyiben az Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, erről a Webáruházban közleményt tesz közzé, valamint az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót.
 • 7.2.   Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor az Érintett rendelkezésére bocsájtja a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.
 • 7.3.   Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja erről az Érintettet.
 • 7.4.   Adatkezelő jogos érdeke érvényesítésének jogalapján végzett adatkezelési tevekénységekről szóló érdekmérlegelési teszteket Adatkezelő az Érintett kérésére elküldi az Érintettek részére.
 • 7.5.   Adatkezelő adatkezelési tevékenységére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet (GDPR); elérhető: link), valamint a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések irányadóak.